Ada 2022 diabetes.

ada 2022 diabetes

ada 2022 diabetes

MDT Web-szerkesztőség, Prof. Már megszokhattuk, hogy minden évben a Diabetes Care januári számához csatlakozó supplementumként vehetjük kezünkbe az évente revízió alá vont irányelvet. A oldal terjedelmű közlemény több fejezetre tagozódik, az egyes fejezetek végén naprakész, bőséges irodalmi hivatkozás található.

ada 2022 diabetes

Az ajánlások mögött mindenütt evidenciák húzódnak meg, az evidenciák ajánlások erősségét minden esetben feltüntetik. Az irányelv elején összefoglalva megtalálhatók azok a legfontosabb változtatások, amelyeket az egy évvel korábbi verzióhoz képest most az egyes ada 2022 diabetes megjelenítettek Summary of Revisions.

Számos új ábra, táblázat lelhető fel, amelyek jól használhatók a napi klinikai gyakorlatban.

ada 2022 diabetes

A szakmai útmutató 15 főbb területet tekint át: 1. Improving Care and Promoting Health in Populations 2.

ada 2022 diabetes

Classification and Diagnosis of Diabetes 3. Comprehensive Medical Evaluation and Assessment of Comorbidities 4.

ADA New Diabetes Screening Guidelines

Lifestyle Management 5. Prevention or Delay of Type 2 Diabetes 6. Glycemic Targets 7.

ada 2022 diabetes

Obesity Management for the Treatment of Type 2 Diabetes 8. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment 9.

ada 2022 diabetes

Cardiovascular Disease and Risk Management Microvascular Complications and Foot Care Older Adults Management of Diabetes in Pregnancy Diabetes Care in the Hospital Diabetes Advocacy A közlemény szabadon letölthető a kapcsolódó dokumentumok alól.

Jermendy György.

Lásd még