Cukorbetegség 2 típusú kezelési standardok,

Alapvetı megfontolások 1. A protokoll bevezetésének alapfeltétele A protokoll ajánlásainak megvalósításához szükséges tárgyi, személyi és képzettségi feltételekkel valamennyi magyarországi háziorvosi praxisnak rendelkeznie kell.

A prevenciós feladatok teljesítéséhez a prevenciós pályázati részvétel támogató hátteret biztosít. Definíciók Prediabétesz: Károsodott glukoreguláció, mely az anyagcserezavar köztes átmeneti állapota, a normális glukóz-homeosztázis és a diabétesz között.

IGT impaired glucose tolerance a csökkent glukóztolerancia a postprandiális állapotnak az élettanitól való eltérését jelenti. Gesztációs diabétesz a terhesség során fellépı, bármilyen fokú glukóz intolerancia. Diabétesz háziorvosi ellátásának háttere Az endokrin betegségek közül a háziorvosi praxisban a leggyakoribb a diabétesz. A cukorbetegek száma világszerte emelkedik, ma hazánkban több mint diabetes mellitusban szenvedı páciens kezelése, gondozása zajlik zömében az alapellátásban.

Vincentben az európai egészségügyi kormányzatok, a cukorbeteg-szövetségek, a betegek ellátását végzı szakemberek és a sajtó részvételével találkozót tartottak. Az esemény záróakkordjaként elfogadott úgynevezett St. Vincent-i Deklaráció hangsúlyozta a diabetes mellitus fokozódó népegészségügyi jelentıségét, szorgalmazta gondozási ajánlások és standardok kidolgozását, és célul tőzte ki a cukorbetegséggel kapcsolatos morbiditás és mortalitás csökkentését.

A Nemzeti Népegészségügyi Program is tartalmaz feladatokat a diabetessel kapcsolatban.

Különös gon- 1 2 dot kell fordítani a szőrés-gondozás területén a multimetabolikus szindrómában érintettekre, a cukorbetegekre. Magyarországon a DiabCare Hungary projekt a cukorbeteg-ellátás folyamatos minıségbiztosítását tőzte ki célul a Nemzeti Diabetes Gondozási Központ irányításával, a diabetesgondozásban érintett gondozóhelyek és háziorvosi praxisok önkéntes részvételével.

cukorbetegség 2 típusú kezelési standardok

A Nemzeti Diabetes Gondozási Központ munkatársai elkészítették az alap-adatlap és a DiabCare szoftver magyar nyelvő fordítását, és óta éves rendszerességgel elemzik a központba önkéntesen adatokat küldık minıségi jellemzıit a benchmarking módszerével. A minıségbiztosítás a rendszeresen és lefektetett szabályok szerint végzett minıség-ellenırzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére törekszik, majd az újonnan kialakult helyzet elemzésével a minıség további javulásának lehetıségeit keresi.

Háziorvosi ellátás céljai Diabétesz korai felismerése Agresszív szénhidrát-anyagcsere kontroll Hiperlipidémia és hipertenzió hatékony kezelése Retinopathia, neuropathia, nephropathia és diabéteszes láb megelızése, korai felismerése és kezelése Kardiovaszkuláris szövıdmények megelızése, korai felismerése és kezelése II. Diagnózis 1. Háziorvosi ellátás algoritmusa A 2-es típusú diabétesz önálló, teljeskörő, az 1-es típusú diabétesz szakellátás irányításával történı ellátása a háziorvosi praxis kompetenciájába tartozik.

Megelızés, szőrés Diabéteszre vonatkozóan magas rizikóval rendelkezı kiemelkedıen obesitas és prediabetes állapotok egyének számára testsúlycsökkentı és fizikai aktivitást növelı program beállítása javasolt.

Fiatalabb életkorban gyermekeknél Módszer: Éhgyomri energia felvétel nem volt az elmúlt 8 órában vércukormérés. Diabéteszre gyanús panaszok, tünetek esetén éhomi vércukomérés specifikus diabeteses tünetei vannak polyuria, polydipsia, viszketés, fogyásrekurrens fertızések, cataracta, glaucoma ok nélküli fáradékonyság.

A vércukor szérumból történı meghatározása csak akkor értékelhetı, ha a vörösvértesteket a levétel után azonnal elkülönítették, ellenkezı esetben a zajló glikolízis következtében megtévesztıen alacsony értékek nyerhetık.

Oralis glukóz tolerancia teszt OGTT és értékelése. D szintő ajánlás Az OGTT-t reggel, éhgyomorra, a vizsgálatot megelızı legalább három napon keresztül folytatott szokásos fizikai aktivitás és korlátozás nélküli napi gramm szénhidrátot meghaladó tartalmú étrend mellett kell elvégezni. Újabb ismeretek alapján indokoltnak látszik a teszt elıtti este egy átlagos mennyiségő gramm szénhidrátot tartalmazó étkezés beiktatása. A vizsgálatot éjszakai, órás éhezés elızze meg, amely alatt azonban víz szabadon fogyasztható.

A teszt ideje alatt tilos a dohányzás.

Az értékelést befolyásoló körülményeket és tényezıket pl. Az éhomi vérminta levétele után a vizsgált személynek 75 gramm vízmentes glukózt, vagy 82,5 gramm glukóz-monohidrátot vagy ezzel azonos mennyiségő keményítı-hidrolizátumot kell ml vízben feloldva 5 perc alatt elfogyasztania. A teszt idıtartamát a glukóz elfogyasztásának megkezdésétıl kell számítani.

Az ismételt vérvétel a vizsgálat A es típusú diabéteszes beteg kivizsgálása, állapotfelmérés. C szintő ajánlás Az állapot súlyosságától függı sürgısséggel szakellátásba történı irányítás utalás illetve szállítás szükséges, ha a beteg klinikai állapota súlyos; esetében 1-es típusú diabéteszrıl klasszikus klinikai tünetek megjelenése 35 év alatt, gyermekkorban mindenképpen ; terhességi diabéteszrıl van szó.

Számos tanulmányban kimutatták, hogy a diabéteszes morbiditás és mortalitás számottevıen csökkenthetı, ha a betegek ellátása érvényes, lehetıleg bizonyítékokon alapuló szakmai irányelv alapján történik. A diabétesz felismerésének idıpontjában szükség van a cukorbetegség 2 típusú kezelési standardok állapotot jellemzı kockázati tényezıre, illetve már esetlegesen fennálló diabéteszes társbetegségre hipertónia, hiperlipidémia és szövıdményre retinopathia, nephropathia, neuropathia vonatkozó információra.

Rendelıben elvégzendı elvégezhetı vizsgálatok: testsúly és testmagasság mérés, BMI számítás vérnyomásmérés derékkörfogat mérése EKG vizsgálat láb fizikális vizsgálat, erek megtapintása, Doppler, hangvilla, monofilament Laboratóriumi vizsgálatok: össz-koleszterin, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin, triglycerid. TSH Szakkonzíliumok: 5 6 szemészeti vizsgálat tágított pupillával, vízus, fundus, szemnyomás kísérı személy!

A es típusú diabéteszes beteg kockázati besorolása. Kardiovaszkuláris rizikó besorolás elvégzése az érvényben lévı szakmai irányelv alapján 3. A szintő ajánlás. Diabétesz kockázati szintjének besorolása az anyagcsere és vérnyomás paraméterek alapján 2. Terápia A Ha a 2-es típusú diabétesz felismerésekor elvégzett állapotfelmérés során talált diabéteszes nephropathia alapján már elsıként inzulinkezelésre van szükség, szakellátásba történı irányítás javasolt.

A diétás tanácsadás a kezelés késıbbi, valamennyi fázisában is elsırendő fontosságú, annak érdekében, hogy elérjék a terápiás célértéket.

A felnőttkori diabetes mellitus háziorvosi ellátása

A tanácsadást célszerő vizsgázott dietetikus segítségével végezni, aki ismeri a diabéteszes diéta részleteit. A diétás kezelés rendszeres áttekintése: Az egészséges táplálkozás lásd lent az életmód természetes része? A kalória-bevitel megfelelı a kívánatos testsúlyhoz?

cukorbetegség 2 típusú kezelési standardok

Az alkoholfogyasztás mértéktartó? Ez súlyosbíthatja-e a hipertóniát vagy a hipertrigliceridémiát? Okozhat-e korai vagy késıi hipoglikémiát? Költ-e a beteg felesleges összegeket speciális diabetikus élelmiszerekre? A kalória-bevitel tükrözi-e a beteg életmódját és preferenciáit, valamint a vércukorszint-csökkentı terápiát és a helyi étkezési szokásokat? B szintő ajánlás Fizikai aktivitás: Át kell tekinteni: a munkahelyi aktivitást, a munkahelyre eljutás és az onnan hazajutás során kifejtett aktivitást; a fizikai aktivitási gyakorlatot és lehetıségeket az otthoni elfoglaltságok és a hobbik kapcsán; a kifejezett, rendszeresen végzett fizikai mozgás lehetıségét összhangban az életkorral és a társbetegségekkel; Diabetes nyílt sebek kezelése legs kell: pl.

Orális kezelés monoterápiával: Monoterápia esetén a választott gyógyszer dózisa a megengedett maximális értékig növelendı, ha kellı hatás nem mutatkozik. Az inzulin kezdı adagja E legyen, és 2 egységenként emelve lehetıleg ne haladja meg a 40 egységet.

Rizikók, társbetegségek kezelése: A komorbiditás és kardiovaszkuláris rizikótényezık prevenciója illetve korai terápiája a kezelési stratégia alapvetı elemei. Rizikótényezık kezelése Dohányzás:Cél a dohányzás teljes abbahagyása vagy a lehetı legkevesebbre csökkentése. A dohányzási szokások felmérése elengedhetetlen a diagnóziskor és az éves kontroll alkalmával.

Cukorbetegség 2 típusú kezelési standardok kell a leszokás fontosságát, és ellátni a beteget információval: a dohányzás egészségügyi kockázatairól, és a leszokás illetve a napi mennyiség csökkentésének elınyeirıl; a dohányzás csökkentésének módszereirıl; a gyógyszeres lehetıségek alkalmazásáról; a hivatalos leszoktató programokról.

Emelkedett kardiovaszkuláris rizikó mellett különösen 55 éves kor felett normotenziós betegnek is ajánlott ACE-gátló adása. Szem elıtt kell tartani, hogy a diabétesz fennállása a macroangiopathia kockázata szempontjából önmagában olyan súllyal esik latba, mint nem diabéteszes egyén esetén a kórelızményben myocardialis infarctus elıfordulása. Az aszpirin terápia szekunder prevenciós stratégia a szívizominfarktuson, bypass mőtéten, stroke-on, TIA-n, átesett, vagy perifériás érbetegséggel, klaudikációval vagy anginával rendelkezı cukorbetegek esetén.

Microalbuminuria és hipertenzió együttes elıfordulása esetén mindkét szer egyértelmően cukorbetegség 2 típusú kezelési standardok módon lassítja a microalbuminuria macroalbuminuriává történı progresszióját.

Olyan betegeknél, akik kórelızményében szívizominfarktus szerepel, cukorbetegség 2 típusú kezelési standardok mőtét elıtt állnak, béta-blokkoló további hozzáadása megfontolandó a halálozás csökkentése érdekében, kivéve, ha perifériás artériás elzáródás ASO is van, mely esetben a béta-blokkoló adása kontraindikált.

Hyper- dislipidémia eredményes kezelése érdekében, ha az életmód változtatások nem hatnak, a laboratóriumi értékek szerint megválasztott gyógyszeres kezelésre van szükség.

cukorbetegség 2 típusú kezelési standardok

Lipideltérések esetén elsı lépésként életmódi változtatásokra van szükség: az étrend módosítása az állati zsiradék, a telitett zsírsav és koleszterinbevitel radikális csökkentéseobesitas esetén testsúlycsökkentés, a dohányzás abbahagyása, az alkoholfogyasztás mérséklése, és lehetıség szerint fokozott mozgás javasolt.

Rehabilitáció V. Gondozás A Diabéteszes beteg gondozása. A gondozás célja: az optimális egészségi állapothoz szükséges életmódbeli ismeretek biztosítása; folyamatos, tervezett szénhidrát-anyagcsere monitorozás; folyamatos másodlagos szőrés hyperipidaemia és hypertenzio irányában; szövıdmények retinopathia, neuropathia és nephropathia megelızése, korai felismerése; a kardiovaszkuláris szövıdmények megelızése, korai felismerése; kezelés lehetséges mellékhatásainak detektálása.

Félévente: derékkörfogat mérése; láb fizikális vizsgálata; a HbA1c meghatározása 1-es típusú és intenzív inzulin kezelés mellett 2-es típusú betegeknél évi legalább 4 alkalommal, egyéb esetekben évi legalább 2 alkalommal javasolt.

Irodalomjegyzék A protokoll alapját képezı, kiindulásként felhasznált, érvényes magyar irányelvek, ajánlások: 1. Magyar Diabetes Társaság: Kókuszreszelék cukorbetegeknek diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnıttkorban. Diabetológia Magyar Nemzeti Diabetes Program 3. Kardiológiai Szakmai Kollégium: A cardiovaszkularis betegségek cukorbetegség 2 típusú kezelési standardok a napi orvosi gyakorlatban irányelv 4.

Report of a WHO consultation.

cukorbetegség 2 típusú kezelési standardok

Part 1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Vincent Declaration Action Programme, WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen, A háziorvos helye a diabétesz gondozásban a cukorbetegség monitorozása, az ellátás minıségbiztosítása és minıségellenırzése.

Annex A: Quality indicators - Summary of points. Diabetes Mellitus Diabetes 14 5. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus.

cukorbetegség 2 típusú kezelési standardok

N Engl Pre-főnök diabétesz kezelésére Med. Diabetes: disabling, deadly, and on the rise.

Lásd még