Dcont partner tesztcsík, Dcont Partner vércukorszintmérő készülék

Dcont Personal Vércukorszintmérő

új kezelésében 2. típusú diabetes mellitus

Kijelzõ 5. Csíktartó 6. Elemtartó 8. Kódkártya nyílás 8. Csíkkidobó gomb 9.

Használati útmutató. Dcont Partner vércukormérõ

A tesztcsík elszínezõdése nem elegendõen részletes a szemmel való kiértékeléshez! Minden mérés megkezdése elõtt ellenõrizze, hogy a készüléken beállított kód megegyezik-e a tesztcsík tubusán található kóddal.

Új tubus tesztcsík használatánál erre különös figyelmet kell fordítani! A kódszám megtalálható a tubus címkéjén és a kódkártyán.

A tesztcsíkot ütközésig kell betolni a készülék csíktartójába. A tesztcsík felsõ oldalán található fekete nyilak mutatják a megfelelõ behelyezési irányt.

A tesztcsík bepattan, amikor a helyére kerül és bekapcsolja a készüléket. Érintse a tesztcsíkot dcont partner tesztcsík vércsepphez! Ne cseppentsen felülrõl vért a csíkra! Ne cseppentsen függõlegesen vért a csíkra!

cukorbeteg hasfájás

Ne használjon lejárt szavatosságú tesztcsíkot! A túl kis vércsepp pontatlanságot okozhat! Ha a reagens felület foltos, ismételje meg a mérést egy új tesztcsíkkal! A dobozból való kivétel után a tesztcsíkot rögtön használja fel és a dobozt mindig gondosan zárja vissza!

diabetes 1-es típusú gyermekek kezelésére

Ne használjon besötétedett, elszínezõdött, vagy sérült tesztcsíkot. A tesztcsíkot szobahõmérsékleten kell tárolni, óvja extrém hõhatásoktól! Fertõzés veszély miatt egy lándzsát csak egy személy használhat.

Dcont Trend

Kérjük, olvassa el az ujjszúróhoz mellékelt használati utasítást is! A mérés elvégzéséhez kis mennyiségû vér szükséges, ami — a szokásos ujjbegybõl vett vérminta mellett — több helyrõl is származhat. Nem csak az ujjbegybõl vett vércsepp alkalmas a mérés elvégzésre. Lehet a tenyér, hüvelykujj töve vagy az alkar is vérvételi hely.

A tenyér és az alkar esetében kisebb fájdalom érzet várható, mert ezek kevésbé érzékeny testrészek. A mérés eredménye tenyérbõl vett vércsepp esetén megegyezik az ujjbegyes értékekkel3.

DCont Ideál tesztcsík 50 db DCont Trend vércukormérőhöz

Az alkari minta kis mértékben eltérhet attól! A szokásostól eltérõ vérvételi terület használatát egyeztesse kezelõ orvosával.

Az eltérõ hely használatát jegyezze fel a diabétesz naplóban is! Törölje szárazra! Ez serkenti a vérzést is. Ha ujjbegybõl vesz vért, akkor a szúráshoz az ujjbegy oldalsó részét használja.

diabetes type 2 symptoms

A kevesebbet használt kéz gyûrûs és középsõ ujjai kevésbé fájnak. Szúrás után az elsõ szétfutó vércseppet törölje le, majd lehetõleg túlzott nyomkodás nélkül gyûjtsön össze egy csepp vért. Ha nem sikerül elégséges mennyiségû összegyûjteni, az ujjat a tövétõl a vége felé masszírozva segítse a vércsepp kialakulását.

A tesztcsíkot a vércsepphez érintve a tesztcsík felszívja a szükséges mennyiségû vért. NE cseppentse a vért a csík tetejére! A vérvételi hely túl erõs, diabetes mellitus etrend dörzsölése meghamisíthatja a mérési eredményt.

A tesztcsík és a lándzsa egyszer használatos eszköz, mérés után körültekintõen, biztonságosan semmisítse meg õket! A kód, egy három karakterbõl álló szám. A kód értéke és U8U között változhat. A kódot a tubushoz mellékelt kódoló kártyával vagy manuálisan is egyszerûen be tudja állítani.

A kód értéke a készülék bekapcsolása után jelenik meg a kijelzõn. Ha a készülékben beállított kód értéke nem egyezik meg a tubuson feltüntetett kód értékével, akkor a mérés eredménye jelentõsen eltérhet a valós értéktõl! Mérés elõtt mindig ellenõrizze, hogy a kijelzett kód azonos-e a tubuson olvasható kóddal! A képernyõn fentrõl lefele mozgó ábra jelzi, hogy a készülék a kódoló kártyára várakozik.

A kódoló kártyát egyenletes sebességgel, folyamatosan ütközésig tolja be a készülék tetején található nyílásba, majd egyenletes sebességgel húzza ki. Ezt az értéket hasonlítsa össze a kártya nyelén olvasható értékkel, illetve a tubuson olvasható értékkel.

alkalmazott eszközök a diabetes kezelésében

Használat után a kódoló kártyát tegye a tubusba, így késõbb is rendelkezésére áll majd. Készen áll a mérésre! A készülék 60 másodpercig vár a kártya bedugására.

Dcont Partner vércukorszintmérő készülék

Ha ezen az idõtartamon belül nem érzékeli a kártyát, akkor E-C hibaüzenetet jelez a készülék, ami a sikertelen kártya olvasásra figyelmeztet. Ebben az esetben az elõzõleg beállított kód nem változik meg, a kód átállításához ismételje meg a folyamatot!

Mindig a tubushoz mellékelt kódoló kártyát használja a tubus kódjának a beállításához! Csak sérülésmentes kódoló kártyát használjon! A kódoló kártyát folyamatosan tolja befelé és húzza kifelé. A kártya ki-be mozgatása hibaüzenetet eredményez.

Ha a beállított kód értéke nem egyezik meg a kártyán olvasható értékkel, dcont partner tesztcsík meg a kód beállítás folyamatát!

Erõs külsõ fény napsütés akadályozhatja a kódoló kártya használatát. Ismételje meg a kódoló kártya beolvasását árnyékban! A készülék bekapcsolását követõen a gomb megnyomásával lépjen a kódoló kártyás kódbeállítás üzemmódba. Nyomja meg ismét a gombot, ekkor belép a manuális kódállítás üzemmódba. A kijelzõn megjelenik az aktuális kód érték. A kijelzett kódból mindig a villogó karaktert lehet beállítani a és gombok segítségével. A beállítás az elsõ bal szélsõ karakterrel kezdõdik és egyenként léptethetõ a többi karakterre.

diabetes fű kezelés fórum

A harmadik karakter beállítása után a készülék tárolja az új kódot és a mérés üzemmódba lép. Ha két percig nem történik gombnyomás, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

Automatikus kikapcsolás esetén a kijelzett kód érték nem kerül tárolásra, a kód értéke nem változik meg! Hasznos tanács: Növeli az elemek élettartamát, ha a készülék bekapcsolása elõtt minden szükséges eszközt elõkészít: ujjszúrót, tesztcsíkot, magát a vércukormérõ készüléket és egy törlõkendõt.

Fontos azonban, hogy a tesztcsíkot csak azután érintse a vércsepphez, miután a kijelzõn a villogó vércsepp szimbólum megjelent! A kijelzõn rövid ideig megjelenik az összes számjegy és szimbólum, majd a készülék mérés üzemmódba dcont partner tesztcsík. A kijelzõn a beállított kódszám, a dátum és idõ látható. Mérés elõtt feltétlenül ellenõrizze, hogy a kijelzett kód azonos-e a tesztcsík tubus oldalán, illetve a kódkártyán megadott kóddal.

Ajánlott a tesztcsík tubusán a lejárati idõpontot is ellenõrizni.

Optimum teszt 50db/doboz Optimum Plusz és Partner készülékhez

Ütközésig toljon be egy tesztcsíkot a csíktartóba. A csík bepattan, amikor a helyére kerül. A tesztcsíkon a nyilak felfelé, elõre nézzenek. Ha nem megfelelõ a tesztcsík pl. Szúrja meg az ujját, és gyûjtsön össze egy vércseppet. Várjon amíg megjelenik a villogó vércsepp. Az ábrán jelzett módon érintse a vércseppet a tesztcsík elejéhez! A tesztcsík a vért kapillárisan felszívja.

A készülék automatikusan elvégzi a mérést.

Lásd még