Diabetic retinopathy

[Model-based economic burden of diabetic retinopathy in Hungary]

diabetic retinopathy

DOI: Bevezetés: A diabeteses retinopathia minden harmadik cukorbeteget érinti a világban, és a dolgozó korú lakosság körében a vakság vezető oka.

Célkitűzés: Tanulmányunk célja a diabeteses retinopathia diabetic retinopathy költségterhének meghatározása vércukorszint csökkentő a 18 évnél idősebb korú lakosság körében Magyarországon. A diabeteses retinopathia okozta gazdasági terhet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a páciensek oldaláról felmerülő költségeket analizálva vizsgáltuk.

diabetic retinopathy

A prevalenciaalapú diabeteses diabetic retinopathy költségmodellt a skót diabeteses retinopathia klasszifikációnak és a diabeteses retinopathia súlyossági stádiumának megfelelően állítottuk össze.

Eredmények: A diabeteses retinopathia költségterhe 43,66 milliárd Ft volt ban.

Diabetic Retinopathy for USMLE Step 1 and USMLE Step 2

Az egy páciensre jutó átlagos költségteher 54 Ft volt hazánkban. Következtetés: A cukorbetegek szemészeti járó- és fekvőbeteg-ellátása alulfinanszírozott hazánkban. A proliferatív diabeteses retinopathia és a diabeteses maculaoedema növekvő társadalmi-gazdasági terhe miatt érdemes volna javítani a megelőzés, a szűrés és a korai kezelés jelenlegi helyzetén.

The appearance and the severity of the symptoms correlate with the duration of diabetes and diabetic retinopathy blood glucose level management. Diabetic retinopathy is also categorized as a chronic low-level inflammatory disease; the high blood glucose level promotes the accumulation of the advanced glycation end products and leads to the stimulation of monocytes and macrophages. Examination of protein level alterations in tears using state-of the art proteomics techniques have identified several proteins as possible biomarkers for the different stages of the diabetic retinopathy. Some of the differentially expressed tear proteins have a role in the barrier function of tears linking the diabetic retinopathy with another eye complication of diabetes, namely the diabetic keratopathy resulting in impaired wound healing.

Orv Hetil. Introduction: Diabetic retinopathy affects every third people with diabetes mellitus in the world and is the leading cause of blindness in adults of working age.

Objective: The aim of this study was to analyse the economic burden associated with diabetic retinopathy in people aged 18 years and older in Hungary. Method: Rapid assessment of avoidable blindness RAAB with the diabetic retinopathy module DRM based diabetic retinopathy cost model study was conducted in Hungary in Economic burden of diabetic retinopathy was analysed from the perspective of the National Health Insurance Fund system and the patients.

diabetic retinopathy

Our prevalence-based diabetic retinopathy cost model was performed according to the Scottish diabetic retinopathy grading scale and based on the diabetic retinopathy severity stadium. Results: The total diabetic retinopathy-associated economic burden was The two major cost drivers were anti-VEGF injections The diabetic retinopathy-related cost per patient was 54 HUF in Hungary. Conclusion: Outpatient and inpatient eye care of people with diabetes mellitus are underfinanced in Hungary.

Due to the increasing socio-economic burden of proliferative diabetic retinopathy and diabetic macular oedema, it would be important to invest in proliferative diabetic retinopathy and macular oedema prevention, screening and early treatment.

diabetic retinopathy

Keywords: cost; cukorbetegség; diabetes mellitus; diabeteses retinopathia; diabetic retinopathy; költség; screening; szűrés. MeSH terms.

diabetic retinopathy

Lásd még