Kontraszt nefropátia, OTSZ Online - A CT kontrasztanyag nem növeli a vesekárosodás kockázatát

kontraszt nefropátia

Hizoh István Témavezető: Kontraszt nefropátia. A percutan coronaria intervencióhoz társuló akut veseelégtelenség hosszabb kórházi tartózkodással, rossz rövid és hosszú távú prognózissal és jelentős többletköltséggel jár. A modern, kevésbé nephrotoxicus kontrasztanyagok elterjedése ellenére a RCIN kockázata továbbra sem elhanyagolható. A kontrasztanyag indukálta nephropathia definíció szerint az az újonnan kialakuló vagy exacerbáló renális diszfunkció, mely a kontrasztanyag adását követően órán belül kontraszt nefropátia ki, más identifikálható ok nélkül.

A szérum kreatinin csúcs tipikusan a kontrasztanyag expozíciót követő Bizonyos alcsoportokban azonban különösen a kardiovaszkuláris betegségben szenvedőkben a RCIN előfordulása lényegesen magasabb.

  • Belgyógyászat, Miskolc3 Cukorbetegek előkészítése intravascularisan adott kontrasztanyagos vizsgálatok során Mátyus János dr.
  • Kontrasztanyag nephropathia megelőzése. by Peter Kevei
  • Фил Чатрукьян не Беккер - Откуда.
  • Az ára diabétesz kezelésére izrael

A kontrasztanyag indukálta nephropathia patogenezise nem teljesen tisztázott. Ez a direkt citotoxicitás kezelése nefrotikus szindróma során cukorbetegség in vitro tanulmányozható, hiszen a hipoxia vagy más szisztémás hatás okozta interakciók in vivo nem zárhatók ki.

Háttér és célkitűzés Az apoptózis a sejthalál aktív, szabályozott módja, mely a sejtosztódással együtt a szöveti homeosztázis fenntartásáért felelős. Az apoptózis fontos szerepet játszik az embrionális fejlődésben és számos patofiziológiai folyamatban, így autoimmun betegségekben, szívelégtelenségben és neurodegeneratív betegségekben.

A programozott sejthalál a sejtmag kondenzációjával, a citoplazma zsugorodásával, az endoplazmatikus retikulum kitágulásával, a sejtmembrán kitüremkedéseivel és más morfológiai változásokkal jár. Az apoptózis egyik biokémiai fémjele egy endogén endonukleáz aktiválódása, mely a kromatint internukleoszomális helyeken hasítva nukleoszomális és oligonukleoszomális DNS fragmenteket eredményez.

kontraszt nefropátia

A folyamat során a sejt végül membránnal borított apoptotikus testeknek nevezett fragmentumokká dezintegrálódik. Az apoptózist az akut veseelégtelenség más formáihoz hasonlóan a kontrasztanyag indukálta nephropathiában is megfigyelték.

Beeri és munkatársai a RCIN-t patkányban modellezve a Henle kacs vastag felszálló szárában igazoltak kiterjedt DNS fragmentációt, melyet a medulláris hipoxia következményének tartottak. Az endothelfunkció zavara szívbetegekben. Klasszifikáció, diagnosztikus és terápiás lehetőségek. Percutan coronaria intervenció acut coronaria syndromában.

  • Mikor kérjünk kontrasztanyagos CT-vizsgálatot?
  • OTSZ Online - A CT kontrasztanyag nem növeli a vesekárosodás kockázatát
  • Tisztában legyenek a kontrasztanyagok típusaival, csoportosításával, adásuk indikációival és kontraindikációival, valamint mellékhatásaival.
  • Másodfokú cukorbetegség

Magyar Belorvosi Archivum. Primer percutan coronaria intervenció ST szegment elevációs myocardialis infarctusban.

Cardiol Hung. Primary percutaneous coronary intervention in ST segment elevation myocardial infarction. Budapesti primer percutan coronaria intervenció ügyelet: az első évben szerzett tapasztalataink. Primer percutan coronaria intervenció ügyelet: a második év tapasztalatai. Kontrasztanyag indukálta nephropathia: tubuláris apoptózis és az antioxidánsok védő szerepe. Hizoh I. Radiocontrast-induced renal tubular cell apoptosis: Kontraszt nefropátia versus oxidative stress.

S Egyéb publikációk 1. Hizoh I, Palicz T. A stent beültetés, mint a PTCA szívsebészeti hátterének lehetséges alternatívája.

Clinical Research News

Hizoh I, Kőszegi Z. Beszámoló az ESC Európai Szívházban megtartott "Integrated approach to coronary angioplasty; indications for different devices and practical instruction for their use című kurzusáról: Sohia Antipolis, Franciaország, november Cardiol Hung.

Megvizsgáltuk a hipotézist, hogy a kontrasztanyagok önmagukban, hipoxia nélkül is képesek az MDCK sejtekben DNS fragmentációt indukálni. Azt találtuk, hogy a diatrizoát egy ionos kontrasztanyag normoxiás körülmények között is idő- és koncentrációfüggő DNS fragmentációt indukált MDCK sejtekben kontraszt nefropátia apoptózis morfológiai jeleinek kíséretében.

kontraszt nefropátia

A hatás jelentős mértékben a diatrizoát hiperozmolalitásával volt összefüggésben. Mivel a hiperozmolális extracelluláris környezet reaktív oxigén metabolitok útján oxidatív stresszt indukál, azt is megvizsgáltuk, hogy antioxidánsok képesek-e csökkenteni a renális epiteliális sejtek hiperozmolalitás indukálta apoptózisát.

kontraszt nefropátia

Az N-acetilcisztein NAC egy ismert antioxidáns csökkentette a nem ionos, alacsony ozmolalitású iopromidot kapott magas kontraszt nefropátia betegek szérum kreatinin koncentrációját, de azt, hogy milyen hatást gyakorol a kontrasztanyag okozta renális tubuláris apoptózisra, nem vizsgálták. Az N-acetilciszteinhez hasonlóan a taurin szintén antioxidáns, de ezen felül egy fiziológiás intracelluláris ozmolit, amelyről ismert, hogy több kísérleti rendszerben gátolja az apoptózist. Ezért megvizsgáltuk, hogy milyen hatást gyakorol az N-acetilcisztein és cukorbetegség csontritkulás taurin a renális epiteliális Madin Darby Canine Kidney sejtek kontrasztanyag és hipertonicitás indukálta apoptózisára.

Mivel más kísérleti rendszerekben a DNS fragmentáció kiváltása a sejttérfogattal összefüggésben volt, identikusan hiperozmolális mannit, urea és NaCl kontroll médiumok segítségével értékeltük a hipertonicitás, a hiperozmolalitás és az ionerősség kontrasztanyag toxicitásban játszott szerepét.

A kísérleti oldatok ozmolalitását egy gőznyomás-ozmométer segítségével szobahőmérsékleten határoztuk meg. Az antioxidánsokkal történt kísérletek során a sejt monolayereket egy órán át előinkubáltuk 10 mm N-acetilciszteinnel, 10 mm taurinnal ill.

Az inkubációs médiumok eltávolítása után a sejteket további hat órán át inkubáltuk a hiperozmolális, ionos diatrizoáttal vagy ugyanolyan mértékben hiperozmolális nátrium-klorid oldattal az antioxidánsok NAC vagy taurin jelenlétében ill. Mind a tenyésztőedényről levált, mind az adherens sejtek analízisre kerültek.

kontraszt nefropátia

Radiocontrastinduced DNA fragmentation of renal tubular cells in vitro: role of hypertonicity. Nephrol Dial Transplant.

A CT kontrasztanyag nem növeli a vesekárosodás kockázatát

Hizoh I, Haller C. Radiocontrast-induced renal tubular cell apoptosis: hypertonic versus oxidative stress. Invest Radiol. Haller C, Hizoh I. The cytotoxicity of iodinated radiocontrast agents on renal cells in vitro. Röntgenkontrastmittel-induzierte Apoptose in Nierenepithelzellmonolayers in vitro.

EGYETEMES TUDOMÁNY - Drogkutató Intézet

Z Kardiol. Kontrasztanyagindukálta DNS fragmentáció renális tubuláris sejtekben: a hypertonicitás szerepe. Hypertonia és Nephrologia. A kontrasztanyag citotoxicitás in vitro relatíve magas extracelluláris koncentrációk és inkubációs idők mellett figyelhető meg. Kontraszt nefropátia a volumenhiány és más oliguriás állapotok kerülendők.

Cukorbetegek előkészítése intravascularisan adott kontrasztanyagos vizsgálatok során

Megfordítva: a volumen expanzió még mindig a leghatékonyabb módszer a kontrasztanyag indukálta nephropathia kockázatának csökkentésére. Köszönetnyilvánítás A tanulmány kísérleti része a Heidelbergi Egyetem Belgyógyászati Kardiológiai Klinikáján zajlott, míg az adatok analízise Budapesten történt.

kontraszt nefropátia

Szeretném megköszönni témavezetőmnek, Préda István professzor úrnak mind tudományos, mind klinikai karrieremre kiterjedő folyamatos támogatását, bátorítását. Gondos felügyeletét és értékes szakmai tanácsait hálásan köszönöm. Köszönettel tartozom Christlieb Haller professzornak Heidelbergi Egyetem, Heidelberg, Németország a lehetőségért, hogy dolgozhattam ezen a projekten, barátságáért, irányításáért, folyamatos támogatásáért és szakértő kriticizmusáért.

A munka részben a Deutscher Akademischer Austauschdienst támogatásával készült.

kontraszt nefropátia

Lásd még