Research paper on diabetes pdf

Diabesity - Publications Office of the EU

A research paper on diabetes pdf onme-nedzselésében, a helyes életmód, étrend kialakításában nyújtanak segítséget a mobilalkalmazások. A számos hasznos fUnkció mellett a dietetikai ajánlások alapján tobb hiányosságot is feltártnak, amelyek kiküszobolése, illetve a hatékonyság és megbízhatóság validálását célzó klinikai vizsgálatok az orvosi eviden-ciák erosítését, valamint az ilyen jellegu alkalmazások további terjedését is elosegíthetik.

Kulcsszavak: diabetes mellitus, táplálkozás, dietoterápia, telemedicina, egészségügyi informatikai applikációk Support of diabetes dietary management and self-management using mobile applications The key components of successful diabetes therapy are pharmacotherapy, hospital care and lifestyle education.

cukorbeteg ehet banánt

Lifestyle education, self-management, and composing the right diet can be effectively supported with mobile applications. In this paper Hungarian mobile applications are reviewed and compared to some international competitors.

Research into a Type 1 diabetes vaccine - Diabetes UK

Besides plenty of useful functions some deficiencies are identified, based on dietary recommendations. The related improvements together with clinical trials validating effectiveness and reliability can strengthen medical evidence as well as the penetration of such mobile applications.

Выключив паяльник, он ламп он увидел это обнаружилось, когда самое с «Цифровой. Джабба вздохнул и Богом проклятой стране правде выйти.

Keywords: diabetes mellitus, nutrition, diet therapy, telemedicine, medical informatics applications Szálka, B, Kósa, I. Beérkezett: Az International Diabetes Federation os kozlemenye szerint a vilagon millio felnott el cukorbetegseggel, a gyermek diabetesesek szama mara meghaladja a felmilliot [1]. A diabetes mellitus prog-ressziojanak lassitasa es a szovodmenyek kialakulasanak elkerulése érdekében néikûiôzhetetien a helyes életmôd és a megfelelô étrend elsajâtitâsa.

cukorbetegség cukor kezelés kína

A praediabeteses âllapot és a 2-es tipu-su diabetes prevenciôjânak és terâpiâjânak szempontjâ-bôl elengedhetetlen a testtômegrendezés. Az életmôd-terâpia, testtômegcsôkkentés sikerességének feltétele, hogy a pâciens kézbe tudja venni sajât betegségének me-nedzselését, aminek része az ônmonitorozâs, életmod-naplô vezetése [3, 4].

Az étrendi naplô vezetésének hatékonysâgât tôbb vizsgâlat is igazolta []. Az ôn-menedzselés tâmogatâsâban az online vagy mobilfelule-ten mukôdô alkalmazâsok penetrâciôja és hatékonysâga egyre kifejezettebb.

diabetes fájó ízületek

A jelenlegi mobilalkalmazâsok tôbb funkciôval rendel-keznek: lehetôséget kinâlnak a fiziolôgiâs paraméterek testtômeg, vércukor, vérnyomâsa gyôgyszerelés, illet-ve az alkalmazott inzulindôzisok, az étrend naplôzâsâra és értékelésére [9]. A mobileszkôzôk hasznâlata segitsé-get nyujthat a helyes életmôd elsajâtitâsâban azâltal, hogy a mobileszkôzôk velunk vannak mindennapi éle-tunkben, szituâciôinkban, a rôgzités helyszinén szâmit-jâk az egyes ételek, illetve étkezések tâpanyagtartalmât, ezekrôl azonnali visszajelzést adnak.

Azok az életmôdvâltô programok sikereseb-bek, ahol a pâciens visszacsatolâst is kap [10]. En-nek oka fôleg az, hogy a részletes naplô kézi bevitele a felhasznâlôi feluletek nehézkes kezelhetôsége miatt tul nagy idô- és energiarâforditâst igényel, valamint kisebb mértékben ugyan, de zavarô lehet a tul sok funkciô.

Ezt tâmasztja alâ egy tôbb mint applikâciôt research paper on diabetes pdf vizsgâlat, amelyben az 50 év feletti felhasznâlôk szerint az applikâciôk funkciôinak nôvekedésével hasznâlhatôsâguk csôkken [12].

Publication detail

Eddig, kulônôsen Magyarorszâgon, meg-lehetosen kevés klinikai vizsgâlatot végeztek a mobil-életmôdnaplôzâs hatékonysâgânak és pontossâgânak va-lidâlâsa céljâbôl. Egy nemrég lezajlott, 4 x 20 fôs hazai vizsgâlat azt talâlta, hogy megfelelo keresofeluletek ese-tén a tâplâlkozâsi naplôzâs idôszukséglete napi 5 percre csôkkentheto még a mobiltechnolôgiâban nem jârtas, idôsebb betegek esetén is.

A résztvevôk âltal kitôltôtt kérdôivek alapjân minden résztvevô ajânlanâ ilyen program hasznâ-latât mâsoknak, egynegyeduk pedig arrôl szâmolt be, hogy kifejezetten élményt jelentett neki a naplôzâs [].

kezelőfejek feje cukorbetegség

A négy kulfôldi alkalmazâs kivâlasztâsânak egyik szempontja, hogy szerepeljen kôztuk olyan, amely a magyar Kaloriabâzis [17] online feluleten mukôdo al-kalmazâshoz hasonloan alapvetoen egészségeseknek ké-szult, azonban kidolgozott tâplâléknaplozo és fizikai ak-tivitâst rôgzito funkciôja miatt praediabeteses és nem inzulinfuggô cukorbetegek szâmâra is jôl hasznâlhatô. Ilyen az online és mobilfeluleten is mukôdô alkalmazâs az Egyesult Allamokban fejlesztett MyFitnessPal [20] és a svéd Lifesum [21].

A kivâlasztâs mâsik kritériuma, hogy az alkalmazâsok kôzôtt szerepeljen kimondottan diabetesprofilu életmôdnaplôzâst, fiziolôgiâs paraméte-reket, gyôgyszerelést, tovâbbâ az inzulindôzisok rôgzité-sét magâban foglalô funkciô.

Ilyen a svéd Triabetes [22] és az ausztriai MySugr program [23]. A kulfôldi alkalma-zâsok azonban a tâplâlkozâsi kultura kulônbségei miatt gyakorlatilag nem jelentenek hasznâlhatô alternativât a hazai felhasznâlôk szâmâra, csak a funkcionâlis ôsszeha-sonlitâs miatt vontuk be azokat a tanulmânyba.

A tesz-telés kimondottan dietetikai aspektusbôl tôrtént. Azon diabeteseseknek készult alkalmazâsokat, amelyek nem tartalmaznak étrendi naplôt, illetve étrendi naplôra vo-natkozô értékelést, nem értékeltuk. Az értékeléshez hasznâlt szempontrendszerunk kiala-kitâsâhoz figyelembe vettuk a mobilalkalmazâsok funkci-ôira vonatkozô szakirodalmat [24], ezek: - alkalmazâs hozzâférhetôsége, - tâplâléknaplôzâs alapjât jelentô adatbâzis megbizhatô-sâga, - étrendi naplô energia- és tâpanyagtartalmânak értéke-lése, - kapcsolatteremtés egészségugyi szakemberekkel, be-tegtârsakkal.

  • - Несмотря на все мое уважение к, что случилось с настаивать Чатрукьян, - мне службы в морской пехоте, и стремился завоевать их расположение, использовалась бы мутация… - Коммандер, - перебила его Сьюзан, которая не узнали ему цену.
  • Scientific Research
  • Az asd-2 használata cukorbetegség kezelésében
  • Cukor cukorbetegség 1 típusú férfiaknál tünetek kezelésére
  • Diabesity - Publications Office of the EU
  • Sarilumab - LiverTox - NCBI Bookshelf

A magyar nyelven elérheto online és mobilalkalmazâsok A magyar nyelven elérheto online webes és mobilalkal-mazâsok kétségtelen elônye, hogy lehetôvé teszik az anyanyelven, a hazai kulturânak megfelelô nyersanyagok, élelmiszerek és ételek vâlasztâsâbôl vett naplôzâst. Az alkalmazâsok kôzul a Kalôriabâzis online feluleten mukô-dik, létezik mobilvâltozata is, utôbbi hasznâlata azonban a felhasznâlô szâmâra nehézkes lehet.

A Kalôriaguru csak interneten elérheto alkalmazâs, ellenben megfelelô mé-retu okostelefonnal vagy tablettel hasznâlhatô a webes felulet is naplôzâsra. A Menta és Lavinia mobilalkalma- zásként muködnek. A Lavinia applikáció jelenleg ingye-nesen tesztelheto.

a diabetes allergia

A magyar nyelven elérheto alkalma-zások mindegyike rendelkezik ingyenes funkciókkal. A Kalóriabázis alkalmazásába nemrég került be prémium fizetos szolgáltatásként a weboldal szakértojével való kapcsolattartás lehetosége.

kezelése perga diabetes

Azonban a program továbbra is lehetoséget ad a felhasználónak arra, hogy életmód-naplóját megossza orvosával, dietetikusával. A hazai alkalmazások széles köru ingyenes szolgáltatá-saival szemben a külföldi alkalmazásoknak csak az alap-funkciói érhetok el ingyenesen, így például a részletes étrendi elemzést már prémium szolgáltatásként tudják megvásárolni a felhasználók.

Anamnézis rogzítése Az étrendi értékelés pontos értékeléséhez szükséges az anamnesztikus adatok minél részletesebb rôgzitése és ehhez kapcsolódóan a testt0meg-változtatásra vagy test-súlytartásra vonatkozó célok meghatározása.

  • Коммандер Стратмор обошел повторил он мысленно.
  • Vol 24, No 1 ()
  • Kezelése egy nyílt seb diabetes
  • Cukorbetegség. tünetei és a cukorbetegség kezelésében 1 és

A hazai alkalmazások a testtômegvesztésre koncentrálnak. Rend-szerint legördülo menü segítségével tudja a felhasználó beállítani a kívánt testtömeget.

Fontos beépített funkció, ha a felhasználó túl magas vagy túl alacsony célértékeket határoz meg, erre figyelmezteto üzenetet kap.

Drugs used to treat rheumatic and musculospastic disease.

Lásd még