Bada a cukorbetegség kezelésében

bada a cukorbetegség kezelésében

Látták: Átírás 1 PhD jav. A gyógyszerész szaktudása Partneri kapcsolat A gyógyszertárban végzendõ cukorbeteg-gondozó szolgáltatás A gyógyszertárban végzendõ cukorbeteg-gondozó szolgáltatás megvalósításának lépései A részvétel megkezdése 7. A fenti okok miatt a WHO Egészségügyi Világszervezetkonkrétan ennek Európai Regionális Irodája, amelynek keretében a EuroPharm Forum mûködik, megkísérelte az e problémák megoldásához vagy enyhítéséhez hozzájárulni képes szakemberek tevékenységébe történõ bevonását.

bada a cukorbetegség kezelésében

Ez a kezdeményezés más szakemberek mellett a gyógyszerészekre, mint az elsõdleges betegellátásban, valamint a cukorbeteg-gondozásban legkönnyebben elérhetõ egészségügyi szakemberekre is kiterjedt. Annak érdekében, hogy nemzeti szinten segítséget nyújtson a gyógyszerészek cukorbeteg-gondozásban való kiterjedt és megfelelõ részvételéhez, az EuroPharm Forum kidolgozta a Diabetes Care Cukorbeteg-gondozás bada a cukorbetegség kezelésében.

A PharmaDiaß protokollt e projekt keretében, orvosok bevonásával állították össze a St. Vincent-i Deklaráció Akcióprogram Irányító Bizottsága.

 • Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével?
 • Ez alkalommal került sor a Veszprémi Alapítvány a Cukorbetegekért szervezet által alapított Diabetes lap
 • Central diabetes insipidus anterior pituitary gland
 • április | | Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület
 • Csak ezeket mutasd: 17 g 8 g 7 g info.
 • Zeller zeller zeller zeller diabetes

Meg kell jegyezni, hogy a EuroPharm Forum tagországai eltérõ egészségügyi törvénykezési háttérrel rendelkeznek, amely a gyógyszerészet területére is vonatkozik. Mivel ezen országok gyógyszertárai eltérõ fejlettségûek, így a gyógyszertárakban nyújtható további szolgáltatások lehetõségei is különbözõek. Ebbõl egyértelmûen következik, hogy egyes országok gyógyszerészei nem lesznek képesek azonnal adaptálni és a gyakorlatban alkalmazni a teljes protokollt és az irányelveket.

Az azonban bizonyos, hogy a protokoll segíteni fogja a gyógyszertárakat abban, bada a cukorbetegség kezelésében valamelyes haladást érjenek el, akár ha kezdetben kicsit is, a cukorbetegek jobb minõségû ellátása felé, majd abban is, hogy a további fázisok vonatkozásában megvalósítási tervet dolgozzanak ki.

Ebben az irányelvek szerint a nemzeti gyógyszerészeti szervezeteknek fontos szerepet kell játszaniuk. Mivel a Cukorbeteg-gondozás Diabetes Care projekt e protokoll szerinti bevezetése gyógyszerész-továbbképzést igényel, a tagországok nemzeti gyógyszerészeti szervezetei a munkát a cukorbetegséggel kapcsolatos ismeretek gyógyszerész-továbbképzési programokba történõ beépítésével kezdhetik.

Külön dícséret és köszönet illeti Maria Augusta Soarest, e protokoll szerzõjét és a EuroPharm Forum Cukorbeteg-gondozás projektje munkacsoportjának vezetõjét, aki e pozíciót bada a cukorbetegség kezelésében kezdet kezdetétõl betölti. Az Õ kemény munkájának és eltökéltségének eredménye ez az átdolgozott és kibõvített PharmaDiaß bada a cukorbetegség kezelésében és az irányelvek, amelyek a gyógyszerészek számára segítséget nyújtanak abban, hogy részt vegyenek a cukorbeteg-gondozást végzõ egészségügyi szakemberek multidiszciplináris csapatában.

Maja Jakševac-Mikša, Ph. Súlyos terhet ró az érintett egyénekre, családjaikra és a társadalom egészére, nemcsak pénzügyileg, hanem lélektani és szociális értelemben is. A cukorbetegek ellátására Európában létezõ hatalmas egészségügyi szervezeti hálózat, továbbá az óriási ráfordítások ellenére az egészségügyi rendszerek és az egészségügyi szolgáltatások nem voltak képesek elérni azokat a célkitûzéseket, amelyek valójában elérhetõek: a szövõdmények gyógyítását, enyhítését, illetve kialakulásuk jelentõs mértékû megelõzését.

Ennek számos oka van, amelyek közül legalább három megérdemli a külön kiemelést: Elsõként, a cukorbetegség hosszútávú kezelést követel, amely a hatékonyság biztosítása érdekében azt igényli, hogy az egészségügyi szakemberek a betegség biomedicinális jellemzõit és kezelését egy négy dimenziót magában foglaló, sokkal átfogóbb, vagy holisztikus perspektívába ágyazzák. E négy dimenziót a biomedicinális, a lélektani, a szociológiai és az oktatási vonatkozások jelentik.

Prof. Dr. Halmos Tamás: A beteget egyenrangú partnernek kell tekinteni

A cukorbeteg-gondozás hatékonysága amint sok más krónikus betegség esetében is erõsen függ attól, hogy a beteg mennyire képes betegsége napi szintû kezelését megfelelõen végezni. E négydimenziós megközelítés helyességének elismerése folytán az Egészségügyi Világszervezet WHO maximálisan támogatja és promocionálja az integrált betegoktatást, mint a hatékony cukorbetegellátás sarokkövét.

bada a cukorbetegség kezelésében

Másodszor, ezidáig a cukorbeteg-gondozással kapcsolatos tevékenységek felelõssége csaknem kizárólag az orvosok és a diabetológusok vállán nyugodott, anélkül, hogy a megoldandó feladatokba egy multidiszciplináris megközelítés, illetve munkacsoportok és partneri kapcsolatok létrehozása keretében bevonták volna az egyéb végzettségû lassú emésztés tünetei, mint amilyenek a nõvérek, a gyógyszerészek, a diétás szakemberek, a pszichológusok és a betegoktatók.

Harmadszor, nem hoztak létre megfelelõ minõségû információs rendszereket az egészségügyi szolgáltatások eredményeinek követésére és értékelésére. Ily módon a cukorbetegség kezelését végzõ egészségügyi ellátórendszer nem képes elszámolni hatékonysága tekintetében a cukorbetegek, a közvélemény, illetve a társadalom egésze elõtt.

Start Page Diabetikus sarok a saroknál, mint a kezelésre Diabetikus sarok a saroknál, mint a kezelésre The Computer-Aided Design "CAD" files and all associated content posted to this website are created, uploaded, managed and owned by third party users. Jump to. Sections of this page. Diabetikus édességek · Diabetikus élelmiszerek · Diabetikus italok · Eszközök és tartozékaik · Gyógyhatású és Kortikoszteroid-kezelés kiegészítőjeként, vagy azt követő kezelésre.

Vincent Declaration Action Programme. Ennek két általános célja van: javítani a cukorbetegek egészségét, életminõségét és növelni élettartamukat, valamint intenzívebbé tenni a késõi szövõdmények megelõzésével és gyógyításával kapcsolatos kutatásokat.

Számos célkitûzés született a cukorbetegség szövõdményeinek csökkentésére, a betegek közérzetének javítására, valamint a betegséggel kapcsolatos költségek és szociális terhek csökkentésére. Ezen államok közül 37 az SVD célkitûzések elérése érdekében nemzeti cukorbetegség programot hozott létre. Az egyes célkitûzésekkel foglalkozó számos munkacsoport között a gyógyszerészek szerepét kidolgozó csoport, amelynek létrehozója Dr. Maria Augusta Soares Portugália rendkívül aktív volt és demonstrálta a gyógyszerészek és más, a cukorbeteg-gondozásban tevékenykedõ egészségügyi szakemberek partneri együttmûködésében rejlõ erõt.

Ez a EuroPharm Forum keretében mûködõ munkacsoport bada a cukorbetegség kezelésében cukorbeteggondozásban nagyon hatékony gyógyszerész hálózatot hozott létre, oktatóprogramokat dolgozott ki és az eredmények értékelésének alapjául szolgáló minõségi indikátorokat határozott meg Alapinformációs adatlap a gyógyszerész számára BIS, Basic Information Sheet for pharmacistsamely magában foglalja a betegek önmonitorozását, demográfiai és oktatási adatokat és a cukorbetegség fokozott kockázatának kitett személyek egészségügyi értékelését.

Az Alapinformációs adatlapot nemzeti szinten fogják véglegesíteni és bevezetni, és az összegyûjtött adatokat az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodája által fenntartott összesített cukorbetegség adatbázisban összegzik. Az SVD tizedik születésnapi találkozóján, ben Isztambulban ez a munkacsoport azt ajánlotta, hogy a gyógyszerész továbbra is legyen tagja a multidiszciplináris munkacsoportoknak; tartsa cukorbetegséggel kapcsolatos tudását naprakészen; adaptálja a cukorbeteg-gondozás irányelveit a helyi körülményekhez.

bada a cukorbetegség kezelésében

A gyógyszerész szerepe a cukorbeteg-gondozásban napjainkban a gyógyszerellátáson túl kiterjed a szûrés, a diagnosztika, a betegoktatás és a cukorbetegekkel való kommunikáció területeire, valamint az adatkövetésre is, különös tekintettel a cukorbeteg-gondozás eredményeit mutató adatokra outcomes.

E mozgalom kiterjesztése céljából strukturált programokat kell tervezni a gyógyszerészek valamint a többi egészségügyi szakamber továbbképzésére a szakember-beteg kapcsolat, az interperszonális kommunikáció, az oktatási stratégiák, az egészséggel kapcsolatos hiedelmek, a kontrollpontok, a betegséggel való együttélés, PharmaDiaß 9 9 PhD jav.

A EuroPharm Forum értekezlet az SVD Akcióprogram Irányító Bizottsága és a EuroPharm Forum gyógyszerészi intervencióval foglalkozó képviselõi által alkotott közös munkacsoport ajánlásaival együtt jelentõs hatást gyakorolhat a cukorbeteg-gondozás minõségére.

Prof. Dr. Halmos Tamás: A beteget egyenrangú partnernek kell tekinteni

Ezek a közös ajánlások az együttmûködés kiváló példáit jelentik Európában nemcsak az egészségügyi szakemberek és a különbözõ területek között, de nemzetközi szinten is, a cukorbeteg-gondozás minõségének javítása érdekében. Elõszó a PharmaDiaß elsõ, os változatához A krónikus betegségek kezelése egyike a EuroPharm Forum azon céljainak, amelyek stratégiája a gyógyszerészi intervenció fokozása az egészségügy eredményességéhez nyújtott nagy jelentõségû hozzájárulások érdekében.

A gyógyszerész szerepének növelése a cukorbeteg-gondozásban egyike a EuroPharm által ajánlott és a St. Vincent Deklaráció Akcióprogrammal SVD együtt kialakítandó stratégiáknak a cukorbetegség által okozott fokozódó problémák enyhítésére, valamint a cukorbetegségre területén SVD célkitûzések felállításában való együttmûködésre.

A cukorbeteg-gondozást végzõ gyógyszerészek az SVD Gyógyszerész Munkacsoportjához tartoznak, amely viszont a Cukorbeteg-gondozás Kibõvített Munkacsoportba integrálva mûködik. Ily módon a cukorbeteg-gondozásban résztvevõ gyógyszerészek szerepüket más szakemberek munkájához kapcsolódva láthatják és végezhetik Európa cukorbeteg-gondozása minõségének javítása érdekében.

A gyógyszerészi intervencióval kapcsolatos általános irányelveket a St. Ezek az alább közölt irányelveket fontos forrást jelentenek azon gyógyszerészek számára, akik fontos szerepet kívánnak betölteni a cukorbeteg-gondozás ügyében.

7 napos diabéteszes menü

A PharmaDiaß protokoll a St. A protokoll és az irányelvek célja az, hogy ötleteket adjon bada a cukorbetegség kezelésében gyógyszerészek multidiszciplináris bada a cukorbetegség kezelésében való bevonásával, a PharmaDiaß további egészségügyi szakemberek, betegek és családtagjaik, betegszervezetek és mások bevonásával történõ fejlesztésével, valamint az integrált ellátás elõmozdításával kapcsolatban.

A gyógyszerész más egészségügyi szakemberekkel az alábbi vonatkozásokban mûködhet együtt: a cukorbetegség prevenciója a cukorbetegség korai diagnózisa anyagcsere-kontroll a cukorbetegség azonnali és késõi szövõdményeinek prevenciója Mivel csaknem az összes európai ország implementálta a St.

Vincent Deklaráció Akcióprogramot, a gyógyszerész a PharmaDiaß révén könnyen képes együttmûködni más egészségügyi szakemberekkel és nemzeti, regionális, illetve helyi szinten integrálni saját célkitûzéseit és tevékenységét másokéval. A protokoll és az irányelv demonstrálja, hogy a gyógyszerész hogyan alakíthatja ki szakmai szerepkörét a cukorbeteg-gondozással kapcsolatos gyógyszerészi gondozásban, a Helyes Gyógyszertári Gyakorlat Good Pharmacy Practice elveit követve.

A gyógyszerész fõ intervenciós területei a következõk: A gyógyszertár betegkörének tájékoztatása az egészséges életmódról, a cukorbetegség megelõzésérõl vagy kialakulásának késleltetésérõl.

Kiszûrni a gyógyszertár betegkörében a cukorbetegség fokozott bada a cukorbetegség kezelésében kitett személyeket. Tudatosítani a gyógyszertár betegkörében a cukorbetegség korai diagnózisának szükségességét. A cukorbetegek betegoktatásának végzése annak érdekében, hogy jobban legyenek képesek együttélni betegségükkel. A terápiás eredmények monitorozása. A gyógyszerekkel kapcsolatos problémák megelõzése, azonosítása és megoldása.

A gyógyszerészi intervenció, valamint a beteg állapotának dokumentálása és értékelése. Kívánatos, hogy a gyógyszerész egyesületek felismerjék a PharmaDiaß gyógyszerészi hivatásra kidolgozott SVD alapján történõ integrálásának fontosságát minden nemzeti cukorbetegség programba, továbbá, hogy erõfeszítéseket tegyenek a protokoll és az irányelvek implementálására. A gyógyszerész egyesületeknek megtervezett cukorbetegség stratégiát kell kidolgozniuk, és megfelelõ forrásokat kell rendelkezésre bocsátaniuk a PharmaDiaß célkitûzéseinek elérése érdekében.

Diabetikus sarok a saroknál, mint a kezelésre

PharmaDiaß 11 11 PhD jav. A cukorbetegség különleges figyelmet kapott az Egészségügyi Világszervezet Gyûlésén kurkuma diabétesz kezelésére, amikor a St.

Vincent Deklarációt SVD és a cukorbetegség kontrollálásának, illetve prevenciójának 5 éves európai célkitûzéseit kidolgozták. A cukorbetegség incidenciája emelkedik, ahogyan a népesség átlagéletkora nõ és az indusztriális fejlõdés elõrehalad.

bada a cukorbetegség kezelésében

A cukorbetegségnek 2 típusát különböztetjük meg: az 1. Európában évente mintegy gyermek esetében alakul ki cukorbetegség. A cukorbetegség anyagcsere metabolikus kontrollja multifaktoriális megközelítést igényel.

Összegzés - Basal vs bolus inzulin A legfontosabb különbség a bazális és a bolus inzulin között az a bazális inzulin szabályozza a vércukorszintet egész nap és éjjel, míg a bolus inzulin szabályozza a vércukorszintet étkezéskor, különösen akkor, ha a vércukorszint hirtelen emelkedik. Az inzulin a hasnyálmirigy által kiválasztott hormon.

A kontrollálatlan cukorbetegség súlyos késõi szövõdményekhez vezethet. A cukorbetegség fõ szövõdményei az alábbiak: Érbetegségek Macroangiopathiák Szív- és érrendszeri betegség, hypertonia, atherosclerosis, thrombosis, koszorúérbetegség, stb. Macroangiopathiák Retinopathia, nephropathia, stb. Neurológiai betegségek Autonóm neuropathia Hasmenés, gastroparesis diabeticorum, hypotonia, stb.

Perifériás neuropathia Neuropathiás fekélyek, mono- és polyneuropathia, neuropathiás arthropathia, stb. Terhességgel kapcsolatos problémák Egyéb Major congenitalis malformatio Vetélések Prenatalis mortalitás Lábfekélyek, gangrena, amputatio, recurrens fertõzések, bõrproblémák PharmaDiaß 15 13 PhD jav.

 • Gehitu nahien zerrendan Instalatu Azalpena euskara Espainia hizkuntzara itzuli nahi duzu Google Translate bidez?
 • Halmos Tamás: A beteget egyenrangú partnernek kell tekinteni Szerző: diabetes.
 • Interesting diabetes topics
 • Diabetikus sarok a saroknál, mint a kezelésre, Tudok egész tejet inni cukorbetegséggel?
 • Сьюзан кинулась мимо Танкадо пытался рассказать миру о «ТРАНСТЕКСТЕ».
 • A 2-es típusú cukorbetegség kezelésének legújabb módjai

A legnagyobb kockázati csoportba a bada a cukorbetegség kezelésében és az idõsebbek tartoznak. Az SVD a cukorbetegek morbiditásának és mortalitásának csökkentése érdekében kombinálni szeretné az összes egészségügyi szakember és hatóság, a cukorbeteg egyesületek, a cukorbetegek családtagjainak és barátainak, továbbá másoknak az erõfeszítéseit. Vércukor normál érték a gyógyszerészek részt vállalnak e felelõsségben, mert egy SVD munkacsoportban A cukorbetegellátás minõségének javítása: a gyógyszerész szerepe a St.

Vincent team képviseltetik magukat, cukorbetegség szemproblémák a cukorbeteg-gondozás munkacsoportba integrálódik. Az SVD cukorbetegség elleni európai stratégiája Európából a világ más régióiban is visszhangot keltett és nemrégiben két, az SVD-hez hasonló cukorbeteg-gondozással kapcsolatos mozgalom alakult Ausztráliában és Amerikában.

Az egészséges életmód megvalósításának promóciója a táplálkozás, a fizikai aktivitás és az ideális testtömeg vonatkozásában csökkentheti a 2. Mivel aggodalmat kelt a nem diagnosztizált cukorbetegek Európai populációja, ajánlott a magas kockázati csoportba tartozó személyek azonosítása és korai diagnózisig, valamint kezelésig történõ eljuttatása.

A cukorbetegség kezelése esetében problémát okoz a compliance hosszú idõtartamon át történõ fenntartása, mivel a kezelés multifaktoriális, kombinálja a gyógyszeres terápiát, az étrendi elõírásokat, valamint a fizikai aktivitást.

Ismeretes, hogy a compliance-t akadályozó egyik probléma az, hogy a cukorbetegség hosszú idõn át képes súlyos tünetek, vagy akár tünetek nélkül is fennállni. Mivel a cukorbetegség némán progrediálhat, ajánlott, hogy cukorbetegség diagnosztikai kontroll kezelés cukorbetegek tudják, hogy miként menedzseljék betegségüket és hogyan adaptálják a terápiás intervenciókat klinikai és metabolikus állapotukhoz.

Ahhoz, hogy ezt megtegyék, tudniuk kell, hogy miként értékeljék saját állapotukat önértékelõ módszerrel lásd a 12 fejezetben a Szójegyzéket. A cukorbeteg-gondozási munkacsoport tagjaként a gyógyszerész hasznos módon járul hozzá az ellátás minõségének emeléséhez az alábbiak alapján: A gyógyszerész nagyszámú emberrel bonyolítja napi munkakontaktusait.

A cukorbetegek könnyen kapcsolatba léphetnek a gyógyszerésszel. Sok ember fordul a gyógyszerészhez egészségügyi tanácsért. A betegek odafigyelnek és megértik a gyógyszerész által elmondott instrukciókat. A gyógyszerészek a cukorbetegségrõl jelentõs ismeretekkel rendelkeznek. A cukorbetegség magas incidenciájú kórkép. A cukorbetegség súlyos és irreverzíbilis késõi szövõdményeket okoz.

Különbség a bazális és a bolus inzulin között

A cukorbetegségre visszavezethetõ morbiditás és mortalitás nagy arányú. A cukorbetegséget gyakran késõn diagnosztizálják. Vincent Deklaráció Akcióprogram Irányító Bizottságának és a EuroPharm Forum képviselõinek közös munkacsoportja ajánlásokat vázolt fel a gyógyszerészi intervenció számára, amelyek emelik a cukorbeteg-gondozás minõségét.

A gyógyszerészek a nagyközönség számára minden országban könnyen elérhetõek, és ismeretekkel rendelkeznek azon speciális ellátásról, amely a cukorbetegség szövõdményei és az esetleges idõ elõtti halálozás megelõzéséhez szükséges. Ezért a gyógyszerészek értékes tudás forrásai és készséges együttmûködõ partnerek a cukorbeteg-gondozásban mind helyi, mind pedig nemzeti szinten.

7 napos diabéteszes menü

A gyógyszerészek számára közmegegyezéssel megállapított ajánlások az alábbiak: 1. A gyógyszerészeknek felelõsséget kell vállaniuk azért, hogy cukorbetegséggel kapcsolatos alapismereteiket és képzettségüket naprakészen tartsák, és biztatni kell részvételüket a cukorbeteg-gondozással kapcsolatos továbbképzésben. A gyógyszertári asszisztenseknek megfelelõen kiképzetteknek kell lenniük és a gyógyszerészek felügyelete alatt kell dolgozniuk. A cukorbetegséggel kapcsolatos továbbképzésnek az alábbi szempontokat kell tartalmaznia: Epidemiológiai adatok Tünettan és a cukorbetegség kezelésében alkalmazott intervenciók Az egyéb gyógyszeres kezelések pl.

A gyógyszerész tevékenységeinek be kell integrálódniuk a helyi, a regionális és a nemzeti cselekvési tervekbe és a gyógyszerészeknek együtt kell mûködniük a cukorbeteg-gondozást végzõ helyi munkacsoporttal, a cukorbeteg egyesületekkel és minden más releváns partnerrel és szervezettel. A gyógyszerész szerepe a primer cukorbeteg prevencióban az bada a cukorbetegség kezelésében foglalhatja magában: Az egészséges életmód promociója és az ezzel kapcsolatos tanácsadás A kockázati tényezõk, mint pl.

A gyógyszerész tercier cukorbetegség prevencióban betöltött szerepe magában foglalhatja a cukorbetegség-ellátási munkacsoporttal való együttmûködést a cukorbetegek és családtagjaik támogatása és oktatása érdekében, hogy meg lehessen elõzni vagy késleltetni az irreverzíbilis cukorbetegség szövõdményeket, és növelhetõ legyen az életminõség.

Ennek az alábbi területekre kell kiterjednie: Gyógyszeres kezelés Egészséges táplálkozás Fizikai aktivitás Lábápolás Önmenedzselés lásd A gyógyszerésznek rendszeres jellegû kapcsolatban kell állnia a cukorbetegekkel, és ellenõriznie kell, hogy rendelkeznek-e orvosuk által összeállított önmenedzselési lásd A betegeket az alábbi területeken kell oktatásban részesíteni: A cukorbetegség progressziója Az alábbi területeken meghatározott utasítások betartásának szükségessége: Gyógyszeres kezelés Étrend Lábápolás Fizikai aktivitás Önmonitorozás lásd A gyógyszerésznek tájékoztatnia kell a beteget a számára rendelt gyógyszerekrõl, és biztosítania kell, hogy a beteg megértette a gyógyszer hatásait adagolási rendjét alkalmazási módját.

A gyógyszerésznek biztosítania kell, hogy a cukorbetegek tudnak a cukorbeteg egyesületek létezésérõl és a tagsági viszonnyal járó elõnyökrõl.

Minden nemzeti gyógyszerész szervezetnek ki kell alakítania egy gyakorlati kódexet és irányelveket, amelyek a releváns orvosi testületekkel való együttmûködést szabályozzák. A megfelelõ nemzetek feletti testületeknek Nemzetközi Gyakorlati Kódexet kell létrehozniuk, amelyet a cukorbeteg-gondozás során követni kell.

PharmaDiaß 19 17 PhD jav. A PharmaDiaß által adaptált legfontosabb cikkelyek a következõk: A gyógyszerésznek és a többi egészségügyi szakembernek egymással együtt kell mûködnie, kölcsönös bizalommal az összes gyógyszerrel kapcsolatos probléma és a cukorbetegek szükségletei bada a cukorbetegség kezelésében. A gyógyszerésznek minden gondozása alatt álló cukorbeteget tájékoztatnia kell a nélkülözhetetlenül fontos és a gyógyszerészi gondozás végzése szempontjából releváns klinikai és farmakológiai információkról.

bada a cukorbetegség kezelésében

A gyógyszerészi gondozás végzése alapvetõ a betegek potenciális és valóságban fennálló, gyógyszerekkel kapcsolatos problémáinak azonosításában és megoldásában. A gyógyszerésznek tájékoztatnia kell a beteget, illetve ápolóját arról, hogy hogyan kell biztonságosan és hatékonyan alkalmazni a rendelt gyógyszereket, hogy a lehetõ legjobb terápiás eredményt lehessen elérni.

Lásd még